Verandering naar verduurzaming: ASTER één jaar later

 

Op 11 oktober is het precies één jaar geleden dat minister Diependaele in de wijk Het Verzonken Kasteel in Roeselare officieel de eerste zonnepaneelinstallatie van ASTER aansloot op een woning van SHM De Mandel. Eén jaar later is er heel wat veranderd.

Het dak waarop de panelen liggen, is niet langer meer een dak van SHM de Mandel. Het is nu eigendom van WM ThuisWest. 2022 werd afgesloten met 63 SHM’s als aandeelhouder. Vandaag telt ASTER 40 aandeelhouders (van de 41 woonmaatschappijen) die samen 98,5 procent van alle Vlaamse sociale woningen verhuren.

Wat er zeker ook veranderde, is het aantal zonnepaneelinstallaties op daken van sociale huurwoningen. Op een goed jaar tijd plaatste ASTER al  48.095 zonnepanelen met een totaal vermogen van 19.656,50 kWp op gebouwen van de WM’s. Voor het overgrote deel gaat het om ééngezinswoningen, maar ASTER plaatste ook al installaties op appartementsgebouwen en kantoren, binnenkort zelfs op een magazijn en een fietsenstalling.

Met wat er voor de volgende maanden nog op de planning staat, komen we tot nu (31 augustus 2023) aan 5.731 installaties, opgeteld 68.055 zonnepanelen met een totaal vermogen van 27.833,44 kWp. Alvast een grote verandering in de activering van het ‘energetisch potentieel’ van de sector.

De zomer was dit jaar ‘typisch Belgisch wisselvallig’ met aan aantal mooie, zonnige dagen, maar ook met heel wat bewolking en regen. De ASTER-zonnepanelen produceerden in 2023 al zo’n 8,46 GWh zonnestroom. Als je ervan uitgaat dat een doorsnee gezin op jaarbasis ongeveer 2.658 kWh verbruikt en je ongeveer een derde van je elektriciteitsvraag kan invullen met zonnestroom, dan produceerde ASTER dit jaar al voor zo’n 10.000 gezinnen duurzame goedkope elektriciteit.

ASTER wil mee blijven zorgen voor verandering als het gaat over de verduurzaming van sociaal wonen en de strijd tegen energiearmoede. Elk zonnepaneel zorgt voor een lagere energiefactuur, een betere EPC en minder CO². Maar er komt nog meer verandering.

Bij het begin van de zomer startte ASTER met een openbare aanbestedingsprocedure voor laadinfrastructuur waarbij de WM’s, na de gunning voorzien in de lente van 2024, de mogelijkheid zullen krijgen om laadpunten te installeren bij individuele sociale woningen, maar evengoed bij appartementsgebouwen, op semipublieke parkeerplaatsen (denk bijvoorbeeld aan de parkeerruimte bij kantoorgebouwen) en zelfs bij medewerkers thuis. Waar mogelijk, wordt met deze laadpunten het gebruik van de opgewekte zonnestroom geoptimaliseerd en draagt de sector bij aan een meer duurzame mobiliteit.

En ook daar gaan we het niet bij laten. Batterijopslag, energiedelen, energetische renovaties… het zijn maar enkele duurzame veranderingen waar de WM’s en ASTER de volgende jaren een belangrijke rol kunnen en zullen gaan spelen.

Dit artikel werd gepubliceerd in Fundamenten, het driemaandelijks tijdschrift van de koepelorganisatie van de sociaal woonsector: VVH.