Wat is ASTER?

ASTER is een inititief van de Vlaamse sociale huisvestingssector. Het doel? Investeren in duurzaam sociaal wonen. ASTER is zowel een Europees project als een coöperatieve vennootschap van sociale huisvestingsmaatschappijen. Het ene heeft alles te maken met het andere. Het ASTER-project en ASTER cv, een toelichting.

Het ASTER-project

ASTER is een project dat wordt gefinancierd door het ELENA H2020 ‘Project Development Assistance’ Programma. ASTER is een letterwoord dat staat voor "Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit", vrij vertaald "Toegang tot duurzaamheid voor huurders door middel van energie-efficiënte modernisering". Het ELENA-programma is een initiatief van de Europese Commissie met als doel vernieuwende acties rond duurzame ontwikkeling mogelijk maken. De Europese Investeringsbank (EIB) financiert het project en volgt het op.

Het ASTER-project heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Deskundigheid opbouwen voor het opzetten van een investeringsprogramma voor duurzame ontwikkeling in sociaal wonen;
  • 20.000 fotovoltaïsche installaties met een totale capaciteit van 40 megawatt plaatsen op bestaande sociale woningen.

Het project wordt gecoördineerd door de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, de koepelorganisatie van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen en loopt van december 2018 tot mei 2021.

ASTER cv

Om de projectdoelstellingen te realiseren richtten 40 sociale huisvestingsmaatschappijen op 26 oktober 2020 de coöperatieve vennootschap ASTER cv op. In totaal beslisten 67 SHM's en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen om aandeelhouder te worden van ASTER cv. De vennootschap heeft als finaliteit bij te dragen tot een duurzame sociale woninghuurmarkt voor de samenleving. De coöperatieve waarden zoals geformuleerd door de International Co-operative Alliance (ICA) zijn de leidraad van ASTER: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

ASTER cv heeft tot voornaamste doel aan de behoeften en de noden van sociale huisvestingsmaatschappijen te voldoen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen en diensten in het kader van het verduurzamen van de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen.