Waarom ASTER?

Investeren in mensen én het klimaat

De Vlaamse sociale huisvestingssector wil meewerken aan een beter klimaat. Daarnaast willen de sociale huisvestingsmaatschappijen dat de energiefactuur van de sociale huurders betaalbaar blijft.
Het Decreet Hernieuwbare energie en het Besluit van de Vlaamse Regering over de vergoeding voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vormen het wettelijke kader dat het voor sociale huisvestingmaatschappijen mogelijk maakt om de kosten van investeringen in hernieuwbare energiebronnen te verhalen op de sociale huurders. Het voordeel voor sociale huurders op hun energiefactuur zal altijd groter zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor de duurzame investeringen.

Sociale huurders

Wat doet ASTER?

ASTER cv is opgericht om de energie- en isolatiebehoeftes van sociale woningen in Vlaanderen te verduurzamen. De coöperatieve vennootschap streeft ernaar om in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstellingen op de mens (en in het bijzonder de sociale huurder), het milieu en de samenleving.

Investeren in zonne-energie voor sociale huurders.

Het eerste initiatief van ASTER cv is investeren in zonne-energie voor sociale huurders. De Zonnekaart Vlaanderen toont dat de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen een groot zonnepotentieel hebben op hun daken.

ASTER cv installeert de volgende jaren 733 481 zonnepanelen op sociale woningen. Dit zonnevermogen van 260 MWp produceert jaarlijks zo'n 234 GWh zonnestroom. Zo reduceren de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 39 667 ton. Dat is vergelijkbaar met de CO2-opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als 4.958 voetbalvelden.

ASTER cv brengt door een optimale plaatsing van de zonnepanelen de voordelen van zonnestroom bij zo veel mogelijk sociale huurders.