Voordelen voor sociale huurders

De zon schijnt voor iedereen, ook voor sociale huurders. Daarom installeert ASTER cv de volgende jaren bijna 650.000 zonnepanelen op daken van sociale woningen. Dit zonnevermogen van 260 MWp produceert jaarlijks zo'n 234 GWh zonnestroom. ASTER cv zorgt ervoor dat zo veel mogelijk sociale huurders kunnen genieten van het voordeel van die zonne-energie.

De opgewekte zonnestroom zorgt voor een netto besparing op de energiefactuur van de sociale huurders. Sociale huurders betalen een vergoeding voor de zonne-energie die ze krijgen. Maar het voordeel op hun energiefactuur zal altijd groter zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor de investeringskosten. Zo willen de sociale huisvestingsmaatschappijen de energiefactuur van sociale huurders verlagen en de energiearmoede in Vlaanderen aanpakken.

Vanaf 2021 komt er een nieuwe tariefmethodologie voor alle netgebruikers waarbij gezinnen een nettarief betalen afhankelijk van het aantal kWh elektriciteit dat zij via het distributienet afnemen. Hoe meer je het net gebruikt voor de afname van elektriciteit van een energieleverancier en van zonnestroom die je niet verbruikt op het ogenblik dat die wordt geproduceerd en dus tijdelijk op het net wordt ‘gestockeerd’, hoe hoger de netfactuur. Een belangrijk voordeel van zonne-energie is dat zonnestroom direct verbruikt kan worden, dus zonder dat deze eerst op het net geïnjecteerd wordt. Dat principe heet ‘gelijktijdigheid’. Hoe meer zonnestroom je direct verbruikt, hoe minder elektriciteit je via het net afneemt, hoe lager de netfactuur. Zo heeft iedereen zelf invloed op zijn totale elektriciteitsfactuur.

Optimalisatie van het geïnstalleerde vermogen

ASTER cv optimaliseert het geïnstalleerde fotovoltaïsche vermogen in functie van het genormaliseerde verbruik afhankelijk van het aantal sociale huurders dat zijn hoofdverblijfplaats heeft in de woning die is uitgerust met zonnepanelen. Deze aanpak garandeert dat de investeringskosten van het geïnstalleerde vermogen effectief worden gedekt door de investeringsvergoeding. Een geoptimaliseerde dimensionering vergroot bovendien de gelijktijdigheid zodat zo veel mogelijk sociale huurders minder netkosten betalen. De zonnestroomproductie van ASTER cv is afgestemd op een gemiddeld elektriciteitsgebruik. De overblijvende elektriciteitsbehoefte blijft gedekt door de reguliere energieleveranciers. De huurder kan deze altijd vrij kiezen.